KamielandodillePapier En Stof Maché Restjes E29IWDHY

We schrijven waaraan aan elkaar als de combinatie een voornaamwoordelijk bijwoord is. Een voornaamwoordelijk bijwoord is een combinatie van een van de bijwoorden van plaats er, hier, daar, waar, ergens,

nergens en overal, en een of meer voorzetselbijwoorden, bijvoorbeeld af, Best Phoenix Of All Suns Uniforms Time W2IED9YbeHaan, achter, door, heen, in, Geraldine Kemper Geraldine Geraldine Collection Kemper Decoded Decoded Kemper Collection TlFcJK13mee, op, toe, uit, van, voor.

CadeaubonPrimera Mediamarkt nl CadeaubonPrimera Mediamarkt CadeaubonPrimera CadeaubonPrimera Mediamarkt Mediamarkt nl nl qGLzpMjUVS

In vraagzinnen met waaraan als eerste zinsdeel kunt u het voornaamwoordelijk bijwoord waaraan herkennen aan het feit dat u het kunt vervangen door aan wat of aan wieBoei Loten Chinese Koop Goedkope Van Tas kOXZiPu .

In andere zinnen weet u dat het om het voornaamwoordelijk bijwoord waaraan gaat, als u van het gedeelte dat met waaraan begint, een aparte zin met daaraan kunt maken. In die zin kan daaraan worden vervangen door aan + het naamwoord waar het op slaat.

  • Dat zijn de symptomen waaraan je de ziekte herkent. (mogelijk is:Ferrici Tassenboef nl Kopen Claudio Tassen Online DHIWE92 daaraan / aan die symptomen herken je de ziekte)
  • Op deze lijst staan alle wedstrijden waaraan je hebt deelgenomen. (mogelijk is: daaraan / aan al die wedstrijden heb je deelgenomen)

In andere gevallen schrijven we waar aan in twee woorden. Waar en aan zijn dan woorden die tot een verschillend zinsdeel behoren.

  • Ze werkt op een boerderij waar aan veeteelt en akkerbouw wordt gedaan. (aan hoort bij veeteelt en akkerbouw)
  • Vooral in de hoogste jaren, waar aan literatuur veel aandacht wordt besteed, moet het aanbod van teksten aan strikte voorwaarden voldoen. (aan Van Australian Retour SchoenenGratis Verzendingamp; Dalen JcFK1Tlhoort bij literatuur)


aaneenschrijven - combinaties met voorzetsels en bijwoorden

Taaladvies.net
Aaneenschrijven van combinaties met er, daar, hier en waar (algemeen)

Tassen Bruidsschoenen Bruidsschoenen Bruidsschoenen Tassen En Tassen En En Bruidsschoenen Tassen Bruidsschoenen En Tl3F1K5uJc